Ruster seg bedre for å takle skogbranner, og ber om skogbruks-penger

Midt-Hedmark brann og redningsvesen søker kommunene om rentemidler fra skogfond.