Gå til sidens hovedinnhold

Den kalde våren og forsommeren ble katastrofal for rypekyllingene

Artikkelen er over 6 år gammel

Svært mange spente rypejegere har den siste tiden vært i kontakt med Dalsbygda Jaktlag for å sjekke ut resultatene av årets rypetaksering, og hvilke konsekvenser resultatet får for årets jakt.

- Det har vært mange spekulasjoner, og stor frykt for at det skulle ha gått helt galt med rypekyllingene i år, samtidig som vi  har mottatt mange spørsmål om rypas plass på den såkalte rødlista, melder styret i Dalsbygda Jaktlag.

Høstens rypetakseringer viser at det i Dalsbygda er en kyllingproduksjon/overlevelse på bare 1,9 kyllinger i gjennomsnitt pr. voksenpar i 2015.

- Dette er den laveste kyllingproduksjonen som er registrert siden vi startet med rypetakseringer i 1992. Situasjonen er den samme også for orrfugl og storfugl. Stamfuglbestanden (antallet voksenfugl) er relativt stabil takket være god forvaltning i tidligere år, men den ekstremt kalde og våte våren/sommeren har vært katastrofal for kyllingenes overlevelse, melder styret.

Styret i Dalsbygda Jaktlag besluttet med dette utgangspunktet i sitt styremøte 17/8 å frede all hønsefugl i Dalsbygda høsten 2015.

- Dette innebærer at det i år ikke vil bli jakt på rype, orrfugl eller storfugl i våre områder, meddeler styret.

Jegere som er tildelt jakt i Dalsbygda, og de som leier jaktfelter på åremål blir tilbudt å kunne bruke terrengene for å trene sine hunder  i den tildelte jaktperioden.

- Rypejakt er for de fleste langt mer enn å fylle sekken med fjellets delikatesse, så vi håper flest mulig finner glede i å komme seg ut på fjellet sammen med hunden og gode venner selv om børsa i år må bli stående i skapet, sier styret.

De melder at dette var et vanskelig vedtak å fatte, men deres oppgave er først og fremst å forvalte viltet.

- Når vi mener det ikke foreligger et høstbart overskudd, vil selv en begrenset jakt kunne få langvarige konsekvenser, sier styret.

Dalsbygda Jaktlag har over lang tid stått i fremste rekke for en fornuftig forvaltning småviltet.

- Vi håper at signalet vi nå sender ut vil spre seg som ringer i vannet, og at andre jaktområder også prioriterer viltforvaltning fremfor kortsiktig profitt. Dersom vårt fredningsvedtak skal gi noen reell nytteverdi, er vi avhengige av at også andre områder begrenser rypejakta i år, da vi vet at rypa flytter seg over store områder og  at tilstanden er omtrent den samme i hele regionen. Vi har kommunisert beslutningen til alle våre jegere, og opplever stor sympati og forståelse for styrets vedtak.

Dalsbygda Jaktlag håper årets kollaps i kyllingproduksjonen var et engangstilfelle, og ser frem til å motta jegernes søknad om jakt i 2016.

Kommentarer til denne saken