Så høy strømpris har det ikke vært på to år

Fredag passerer prisen en krone.