Så lenge tror kommunelegen vi må leve med restriksjoner