Så mange er helt arbeidsledige i Fjellregionen nå. NAV ber om tålmodighet

De siste tallene fra NAV viser at 988 personer i Fjellregionen nå er helt uten arbeid. Det er flest ledige i Røros, mens Folldal har færrest arbeidsledige. Det er flest permitteringer innen reiseliv, hotell og restaurant, personlig tjenesteyting og transport.