Så stille på sykehusene at ledelsen er bekymret

Sykehuset Innlandet forbereder seg på storinnrykk av pasienter på grunn av koronautbruddet, men foreløpig er det så stille på sykehusene at administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard er betenkt.