Saksbehandler ønsker å opprettholde avslaget på konsesjon på setereiendom i Stikkillsdalen