Onsdag 7. november forventes det militær trafikk i området Kyrksæterøra og langs E6 Oppdal – Berkåk, riksveg 3 Alvdal – Ulsberg, fylkesveg 30 Tynset – Tolga, fylkesveg 65 Rindal – Surnadalsøra, fylkesveg 26 Sømådalen – Tolga, fylkesveg 28 Sømådalen – Os og fv. 665 Tylldalen – Tynset. Statens vegvesen ber alle trafikanter kjøre ekstra forsiktig i disse områdene. Vær oppmerksom på militær aktivitet, senk farten og følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Under følger oversikt over planlagte militære kolonner og militær trafikk i øvingsområdene onsdag 7. november.

Militære kolonner:

2 kolonner fv. 31 Vauldalen – Røros, kl. 23.59 – 02.37

1 kolonne fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 08.00 – 09.48

6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 17.00 – 21.48

2 kolonner fv. 31 Kojan – Vauldalen, kl. 23.59 – 00.39

7 kolonner E6 Hjerkinn – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 03.00

1 kolonne rv. 3 Rena Tynset, kl. 07.00 – 10.09

3 kolonner E6 Sessvollmoen – Fiborgtangen, kl. 07.00 – 18.27

1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Alvdal, kl. 08.00 – 13.51

14 kolonner fv. 31 Feragen – Vauldalen, kl. 12.00 – 17.06

5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Leinstrand, E39 leinstrand – Orkanger, fv. 710 Orkanger - Ørland, kl. 06.00 – 12.08

1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 09.30 – 11.46

2 kolonner fv. 31 Røros – Støren, E6 Støren - Bardufoss, kl. 18.00 – 23.33 (neste dag)

16 kolonner rv. 3 Tynset – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 08.00 – 16.49

1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.41

4 kolonner rv. 3 Tynset – Rena, kl. 11.00 – 19.57

1 kolonne E39 Kristiansund – Leinstrand, E6 Leinstrand - Værnes, kl. 15.00 – 19.19 7 kolonner E6 Oppdal – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 05.20

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Fiborgtangen, kl. 18.00 – 21.10

17 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 12.30 – 17.18

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk, kl. 09.30 – 10.51

1 kolonne E6 Værnes – Fremo, kl. 09.00 – 09.58

1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.26

1 kolonne E6 Berkåk – Værnes, kl. 09.30 – 11.44

4 kolonner E6 Oppdal – Berkåk, fv. 700 Berkåk – Orkanger, kl. 08.00 – 12.00

1 kolonner E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 10.00 – 15.06

1 kolonne E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 18.45 – 21.06

2 kolonner E6 Værnes – Bjugn, kl. 06.00 – 10.41

2 kolonner E6 Bjugn – Værnes, kl. 11.00 – 16.48

1 kolonne fv. 700 Løkken Verk – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Frigård, kl. 17.00 – 19.00

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne. Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.