Gå til sidens hovedinnhold

Ordførerne hadde flere samferdsels-høner å plukke med Hedmark Trafikk

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordførerne i Fjellregionen kom med flere eksempler på det de mener er ulogisk i kollektivtilbudet.

– Det er vel og bra at du kan bestille Flex-rute fra Folldal til stasjonen på Hjerkinn og gå på toget der. Men det hjelper fint lite når du ikke kan bruke Flex til å komme deg hjem når du går av toget på Hjerkinn igjen om kvelden, sa ordfører i Folldal, Hilde Frankmo Tveråen under samferdselsmøtet som arbeidsutvalget i regionrådet Fjellregionen hadde med Hedmark Trafikk, Statens vegvesen og samferdselsfylkesråd Anne Karin Adolfsen 3. januar.

Alvdalsordfører og partifelle Johnny Hagen (Ap) fra Alvdal tok opp at bussen mellom Tynset og Alvdal har sluttet å kjøre innom grenda Strømmen.

– Bussen kjører i stedet langs riksveg 3. På denne strekningen bor det ikke folk. Jeg har fått opplyst at ruta er lagt om for å spare reisetid. En innsparing på tre minutter tar altså fra noen andre kollektivtilbudet, konkluderte Hagen.

Han la til at han har fått opplyst at det er få påstigninger på Strømmen. Konkret er det tallfestet til 12 i løpet av et halvår.

Administrerende direktør Arne Fredheim i Hedmark Trafikk sa at han ser at det ikke er noen god opplevelse å miste kollektivtilbudet for dem det gjelder, selv om det kanskje bare er én til to personer.

– Det er veldig få påstigninger her. Kan hende kan dette løses med bestillingsrute. Vi evaluerer endringer vi gjør, og vi har sett og hørt innspillene fra Alvdal, sa han.

Ordføreren sa seg mindre tilfreds med svaret.

Fylkesråd Anne Karin Adolfsen tok opp hansken og sa at kanskje kan det være slik at de få passasjerene det gjelder kan melde fra at de akter å ta bussen - og så kan bussen kjøre ruta om Strømmen akkurat den dagen.

Det fikk Folldalsordføreren til å kaste seg frampå igjen. Hun har vært en av dem som har vært tett på Hedmark Trafikk i dialogen når det har vært endringer i tilbudet de siste årene.

– Det er viktig å få ut informasjon om at det finnes slike muligheter. Det er ikke alle som vet det, sa hun.

Problematikken med å nå ut til folk sier Hedmark Trafikk at de er mer enn klar over. Gode råd for hvordan dette løses tar trafikkselskapet gjerne i mot. Kommunenes hjemmesider på nett ble nevnt.

Til dem som står fast på Hjerkinn stasjon om kvelden hadde Arne Fredheim liten trøst å gi:

– Det er ikke sikkert vi klarer å løse alt. Det kan rett og slett hende at folk må ha noen som kan hente seg, sa han.

– Svekkelse der det bor lite folk

En annen ordfører som har snakket om kollektivtrafikk fra et distrikts-ståsted i en årrekke, er Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug (Sp). Hun merket seg trafikkveksten hos Hedmark Trafikk.

– Den kommer blant annet av et strammere og bedre tilbud i områder der det bor mye folk. Samtidig ser vi en svekkelse der det bor færre, sa hun.

Tolga-ordføreren etterlyste også bestillingsruter fra der folk bor og til toget.

– Dette er et godt supplement slik at en kan komme seg på tog og fra tog, mente hun, og ba om at temaet løftes opp igjen.

– Må være for mer enn én

Anne Karin Adolfsen poengterte at Hedmark er Norges mest spredtbygde fylke.

– Det utfordrer oss. Kollektivtrafikk må være for mer enn én. Vi må bruke fellesskapets penger på mer enn én. Vi må tenke på hvordan vi skal få pengene til å vare lengst mulig. Bestillingsløsninger for én og én, det er ikke kollektivtransport, sa fylkesråden.

Hun viste til at pengesekken ikke blir større, og roste Hedmark Trafikk for smart jobbing.

Hedmark Trafikk-direktør Arne Fredheim trakk fram alternative løsninger og viste til Kvikne i Tynset. Der har bygdas nettside en egen fane for samkjøring, og folk kan legge inn en melding om de trenger skyss, eller om de skal ut med bil og har plass til flere.

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug kommenterte også Kvikne-løsningen:

– Det må gjerne være noe offentlig bidrag med når en jobber fram slike løsninger, sa hun.

Kommentarer til denne saken