Flyplassen sikrer 300 arbeidsplasser

Samfunnsoppgave: Sør-Trøndelag fylkeskommune har understreket viktigheten av et godt tilbud ved Røros flyplass i sin høring til Norsk Transportplan (NTP) for 2018–2029. – For Røros lufthavn er betydningen for samfunnsoppgavene undervurdert, heter det i høringsuttalelsen. Arkivfoto

Samfunnsoppgave: Sør-Trøndelag fylkeskommune har understreket viktigheten av et godt tilbud ved Røros flyplass i sin høring til Norsk Transportplan (NTP) for 2018–2029. – For Røros lufthavn er betydningen for samfunnsoppgavene undervurdert, heter det i høringsuttalelsen. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Hvis Røros lufthavn mister flytilbudet kan over 300 arbeidsplasser gå tapt i Rørosregionen.

DEL

Effektiviseringstiltakene og Avinor-utredningen om lokale lufthavners framtid bekymrer Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I en høringsuttalelse til Norsk Transportplan (NTP) 2018–2029 vedrørende lufthavnstruktur, viser de til en lokal kartlegging som viser flyplassens enorme betydning for næringslivet i regionen.

– Kartleggingen er gjort i 29 bedrifter som i dag bruker flytilbudet regelmessig. De svarer at over 300 arbeidsplasser kan gå tapt med bortfall av Røros lufthavn, og 200 nye arbeidsplasser kan skapes ved fortsatt tilbud minst på dagens nivå, heter det i uttalelsen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er bekymret for utviklingen på bakgrunn av dagstengningen, anbudskriteriene for flyrutetilbudet og Avinors utredning som peker på et sterkt behov for å effektivisere driften.

– Fylkeskommunen gir et sterkt signal om at det i dag legges altfor liten vekt på samfunnsoppgavene til de lokale lufthavnene, sier Sandvik.

Undervurdert

I høringsuttalelsen mener fylkeskommunen at lufthavnens betydning for samfunnsoppgavene i forhold til lokalsamfunn, næringsliv, reiseliv, beredskap og samfunnssikkerhet er undervurdert.

– Samferdselsdepartementet bør gi retningslinjer for prosedyrer Avinor skal følge når det gjelder iverksetting av effektiviseringstiltak som kan ramme lufthavnens samfunnsoppgave i forhold til lokalsamfunn, næringsliv og samfunnssikkerhet. Når det gjelder effektiv bruk av de totale ressursene på lufthavnen, ber fylkeskommunen om at Avinor tar kontakt med Røros kommune med sikte på å finne fram til gode samarbeidsløsninger, uttaler fylkeskommunen.

Charterfly

Fylkesordfører Tore O. Sandvik peker også på at det bare i Røros satses over 100 millioner kroner i reiselivsnæringen og enda mer i Funäsdalen.

– Det er viktig at både driften av Røros lufthavn opprettholdes og at det legges til rette for charterfly. Et svekket flyrute- og lufthavntilbud er altså dokumentert som ikke bare uheldig, men vil slå føttene unna den positive næringsveksten og etableringene i hele regionen, sier Sandvik.

Artikkeltags