Vil ha fortgang i utbedringen av riksveg 3

RIKSVEG 3: Riksveg 3 gjennom Kvikne. Arkivfoto.

RIKSVEG 3: Riksveg 3 gjennom Kvikne. Arkivfoto. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Regionrådet vil dytte på for raskere riksveg 3-utbedring.

DEL

Saksbehandler Bjørn Frydenborg anbefaler arbeidsutvalget i regionrådet å be spesielt om at plan for utbedring av riksveg 3 klargjøres og prioriteres tidligere.

AU i regionrådet har møte i Folldal 1. november og innspill til handlingsplan for veger i NTP (Nasjonal transportplan) for 2018–2029 står på sakskartet.

– Årets behandling av Nasjonal transportplan for 2018–2029 ga ikke de resultater vi håpet og trenger for Fjellregionen når det gjelder elektrifisering av Rørosbanen og utbedring av rv. 3, kommenterer Frydenborg i saksutredningen.

Han peker på at riksveg 3 er hovedfartsåren for godstransport mellom Sør- og Midt-Norge.

– Den er raskest og med minst høydemeter, noe som gjør den til den foretrukne traseen. Dessverre gjenspeiler dette seg ikke i opprustning og utbedring av  vegen. Heller ikke trafikksikkerheten er godt nok ivaretatt på flere steder, med manglende gang- og sykkelveger, fortsetter Frydenborg, og legger til at framskrivende prognoser viser at godstransporten på rv. 3 fortsatt vil øke.

– Det er uklart om regjeringen har satt av nok midler til ytterligere nødvendige tiltak på hovedfartsåren for godstrafikken. Dette gjelder både igangsatt, men ikke fullført breddeutvidelse, og nødvendig utbedring i Lonåsen nord for Tynset, heter det videre i sakspapirene.

Frydenborg poengterer at det er bekymringsfullt at de største utbedringene er satt til siste del av perioden 2018–2023.

– Det er behov for raskere gjennomføring, spesielt i Lonåsen, slår saksbehandleren fast.

I saksframlegget legges det også opp til at regionrådet skal understreke behovet for elektrifisering av hele Rørosbanen.

Røros lufthavn er også nevnt.

– Å opprettholde lufthavna på dagens nivå må prioriteres, heter det i saksutredningen.

Artikkeltags