Sier nei til nedleggelse av trafikkstasjoner: – Ønsker et likt tjenestetilbud i hele landet