Det ligger ikke an til en snarlig utbedring av denne jernbaneundergangen

Det blir neppe en ny jernbaneundergang i Ringveien på Tynset med det første. Tynset-odfører Merete Myhre Moen (Sp) krever nå en fortgang for å bli kvitt en av to trafikale flaskehalser i sentrum.