De håpet på 100, men det kom 200 for å høre at en av tre ungdommer er kronisk stresset

Ålen og Haltdalen Sanitetsforeninger arrangerte foredraget “Sykt perfekt eller god nok” i Hovet lørdag 10. september. Arrangørene hadde håpet på hundre påmeldinger. De fikk to hundre — og fylte storsalen Rallaren i Ålen.