Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon

Av

– Det gjør uendelig vondt å bli kalt plastikksame og liksomsame, sier én som har kjent på fornorskningspolitikken. Nå samles historiene inn av Stortinget.