– Grove beskyldninger fra Lagesen

Jarl Hellesvik.

Jarl Hellesvik.

– May Britt Lagesen kommer med påstander om oss som ikke kan stå uimotsagt, sier Jarl Hellesvik, leder i organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL).

DEL

Hellesvik ringer Arbeidets Rett etter å ha lest May Britt Lagesens kommentar til grunneiermøtet i Selbu, og spesielt at organisasjonen EDL deltok på møtet. Han ber om tilsvar til noen av hennes uttalelser.

BAKGRUNN: Grunneiermøte i Selbu skaper debatt: - Frykter alternative fakta og samehets

- For det første sier hun at vi kommer med det hun kaller ”alternative fakta”. Jeg ber om at hun dokumenterer denne påstanden og legger fram eksempler.

- For det andre sier hun at vi ”fremmer tankegods om raserenhet”. Det er en grov beskyldning som jeg vil tilbakevise på det sterkeste. Vi har aldri bruk dette i vår argumentasjon. Det vi har sagt, er at vi er uenig i det som legges i begrepet ”urfolk”. Vi har heller aldri ment at samene ikke skal ha rettigheter, men er imot at de skal få særrettigheter bare på grunn av samisk avstamning. Det er viktig for meg å understreke at vi ikke er imot samer, men vi er uenig i den politikken som føres, og som fører til forskjellsbehandling.

Hellesvik opplyser at organisasjonen har medlemmer fra store deler av landet, men flest i nord. EDL ble stiftet i 2007, som følge av Finnmarksloven. – Vi legger særlig vekt på forskjellsbehandlingen som oppstår i interessekonflikter, hvor samiske interesser alltid er avgjørende.

Det har kommet sterke reaksjoner etter grunneiermøtet i Selbu, mange av dem nettopp fordi EDL var representert. Hellesvik vil for øvrig ikke kommentere møtet, utover at han var innleder. – Jeg ble invitert til møtet som en av flere innledere, og takket ja til det, sier Hellesvik.

Artikkeltags