Sånn skal sykehusledelsen unngå at Nord-Østerdal står uten sykehus

Ledelsen i Sykehuset Innlandet har satt i verk konkrete tiltak for å unngå at sykehuset på Tynset må stenges helt på grunn av et koronautbrudd.