Særdeles travel natt for politiet: – Denne oppdragsmengden har vi ellers bare én gang i året

Det ble en særdeles hektisk natt for politipatruljene i Innlandet politidistrikt.