Nå er sauene innenfor gjerdet

INNENFOR GJERDET: Sortøye og resten av saueflokken går nå innenfor gjerdet på oppdyrket mark i Gammeldalen. Deretter flyttes sauen hjem til jordene rundt garden på Tynset. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

INNENFOR GJERDET: Sortøye og resten av saueflokken går nå innenfor gjerdet på oppdyrket mark i Gammeldalen. Deretter flyttes sauen hjem til jordene rundt garden på Tynset. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Sauen i Gammeldalen har nå avsluttet beitinga i utmarka. Sortøye og flokken er innenfor gjerdet.

DEL

Rundt 10. august begynte Karin og Trond Oldertrøen å ta inn dyra fra utmarka. Nå går godt over 200 sauer og lam innenfor gjerdet på setra, der 30 mål er dyrket opp til formålet.

– Snart begynner vi å kjøre noen av dem hjem til garden; kanskje lammene i første omgang. Det går med veldig mye arealer nå, når sauen også skal beite hjemme, sier Trond.

Tidligsankinga av sau fører til at det trengs mer arealer sauen kan gå på. Utmarka kunne bydd på beite en måned lenger enn sauebøndene bruker den i Gammeldalen. Tidligsanking er et tiltak for å hindre rovdyrskader.

– Tidligsanking er eneste valg 

Ikke rovdyrtap så langt

– Vi har ikke dokumentert tap til rovdyr så langt denne sesongen, forteller bøndene i Ordertrøa.

Noen dør likevel. Mellom fem og ti lam har ikke klart seg i sommer, kan bøndene fortelle om lammetapet så langt.

– Vi ønsker oss nok litt mer robuste dyr i besetningen. Det er ikke slik at alle har like gode morsegenskaper her, sier Karin om søyene.

Én av dem som ikke akkurat har utmerket seg som en god mor, er søya Sortøye: Sortøyes dårlige evner som mor kan bety at søya «diskes»

I avlsarbeidet legger bøndene vekt på morsegenskapene. Men i Oldertrøen-besetningen har de dratt med seg noen problemer siden 2014. Da hadde de nemlig omfattende tap til ulv.

– Når du mister 70 dyr, så blir mye av avlsgrunnlaget borte. Du får ikke like mange gode dyr å velge mellom når du skal bestemme hvem som skal få bli mødre. Og det tar fem-seks år å få en besetning dit du vil, sier Karin om avlsarbeidet.

Samtidig forklarer hun at det er slakteoppgjøret bøndene lever av. Da kan det være fristende å sende de største, mest kjøttfulle dyra til slakt. Da blir det ikke igjen nok gode dyr til «påsett», altså de dyra som skal være med videre og avles på.

Karin har ligget på setra i hele sommer, med unntak av uka da familien var på Landsskytterstevnet. Nå blir det å være i Gammeldalen noen helger framover, til alt av dyr er kjørt hjem.

Det har vært fellingsforsøk på både ulv og bjørn i Gammeldalen gjennom nesten hele sommeren.

– At det har vært mye folk ute i skogen, viltkameraer og aktivitet har nok virket preventivt også mot ytterligere rovviltskader, sier hun.

Fortsatt har Karin og Trond Oldertrøen rundt 100 dyr å sanke inn. Det fulle regnestykket for tap kjenner de ikke ennå.

Artikkeltags