200.000 kroner til akutt nedsanking av sau

Fylkesmannen i Hedmark har gitt tilsagn om inntil 200.000 kroner til akutt nedsanking av sau i Alvdal.

DEL

Glomma-Folla beitelag har fått tilsagn om midlene, etter at det i slutten av august ble oppdaget jerveskader i beiteområdet.

Lars Ernst Jonsmoen i beitelaget forteller til Retten at Statens naturoppsyn påviste at jerv hadde tatt et lam, og at det deretter ble søkt om midler til tidligsanking. Fellingstillatelse ble det ikke søkt om.

Beitelaget har området sitt fra elvene Glåma og Folla og opp mot Savalen og Egnund. Området ligger i den grønne sonen i forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Her har beitedyra prioritet.

– Vi har hatt lite tap til rovdyr i beitelaget vårt. Det har vært snakk om ett og annet streifdyr, også av ulv og bjørn, sier Jonsmoen når han oppsummerer situasjonen for beitelaget over år.

– Men i år har det vært litt uro i området, legger han til.

Ifølge vedtaket fra Fylkesmannen er det snakk om å ta ned igjen 2800 søyer og lam fra beiteområdet, og sankeperioden startet 26. august og går fram til 10. september.

Penger til akutt nedsanking blir gitt for som et forebyggende tiltak for å begrense skader som rovvilt kan forårsake. Den samlede tilskuddsrammen for konfliktdempende og forebyggende tiltak i Hedmark er på 14 millioner kroner. 600.000 kroner er satt av til akutte tiltak.

Ved tidlig sanking brukes en sats på seks kroner dagen per dyr.

I vilkårene heter det at samtlige beitedyr skal sankes ned fra beiteområdet raskest mulig, slik at hoveddelen av besetningen er sanket innen fem dager. Om dette er vanskelig, skal Fylkesmannen varsles. Bøndene fyller ut en rapport der det går fram hvor mange dyr som er sanket hver dag.

Artikkeltags