Jensenhuset legges igjen ut for salg. Det vedtok flertallet i kommunestyret i Alvdal. Men Høyre foreslo å flytte huset for å frigjøre plass foran kommunehuset.

Henrik Granrud Trøen hadde sørget for å flytte huset allerede – i alle fall på flere illustrasjoner som Høyre hadde levert inn til kommunen. Der ligger Jensenhuset nærmere den andre boligbebyggelsen, vekk fra kommunehuset. I et notat fortalte Høyre at de har snakket med Ap også, og at de håpet på en omforent løsning.

– Uansett hva som skjer, så ønsker vi at kommunen tilrettelegger for at bygget kan flyttes nord til garasjetomta, og at kommunen setter i stand tomten til atkomst/parkering for besøkende til kommunehuset. Og det må ikke nødvendigvis være bare funksjonshemmede som trenger slike plasser, det kan også være andre med midlertidig nedsatt førlighet grunnet sykdom og skade, står det i notatet.

Jan Sagplass fra Høyre argumenterte i kommunestyret torsdag kveld:

– Høyre har jobbet litt i kulissene, sa han og fortalte om Granrud Trøens illustrasjon der huset er flyttet til garasjetomta nord for innkjøringa til Dalsegga.

Stasjonsbyen

– Bygget kommer til sin rett. Det er absolutt en del av stasjonsbyen, mente Sagplass.

Før dette hadde Olov Grøtting snakket om nettopp stasjonsbyen.

– Vi blir aldri Røros, men vi har Norges best bevarte stasjonsby, sa hun.

Opphetet debatt

Debatten ble het etter hvert, både om hva som er gjort og ikke gjort på Steia, hvem som har gjort hva, og hvem som ikke har gjort noe.

– Her var det sinnelag; det betyr engasjement, kommenterte Aps Ole Arne Sandli. Også han mente det var fornuftig å flytte huset.

Ordfører Mona Murud mente det er greit å legge ut huset for salg sånn innstillinga var lagt fram, mens Simen Steigen i Høyre var opptatt av at huset nærmest ligger på trappa til kommunehuset, og at kommunen mister «den beste tomta i byen» dersom Jensenhuset selges på festet tomt der det står.

– Det går ikke an å gi bort tomta, sa han.

Også i forrige kommunestyremøte var Alvdals mest omtalte hus tema:

Arne Dagfinn Øynes fra KrF entret talerstolen:

– Jeg er snart like gammel og ustelt som Jensenhuset. Men få nå solgt dette huset og hold ikke på til i morra med diskusjonen!, sa han.

Det ble stemt over punkt for punkt først.

Alle var enige om at kommunestyret skulle vedta å legge Jensenhuset ut for salg på nytt i det åpne marked.

Høyres forslag om å selge huset for flytting til festet tomt nordvest på tomta der det står en garasje i dag, fikk åtte stemmer – mens kommunedirektørens forslag om å selge bygget på festet tomt slik det står i dag, fikk ni stemmer.

Det tredje punktet om at endelig salg avgjøres av kommunestyret i egen sak, var alle enige om.

Etter at punktene var stemt over, ble det en ny votering over innstillingen samlet, og den ble vedtatt med 13 mot fire stemmer.