Gå til sidens hovedinnhold

Seigpining er feil resept

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske og administrative enheten som har det overordnede ansvaret for sjukehustilbudet i regionen som favner sjukehuset på Tynset. Fredag var Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i helseforetaket på Tynset-besøk. Med seg hadde hun et kobbel av ledere og hovedtillitsvalgte som fikk et raskt og effektivt møte med lokalsjukehuset.

Lofthus tok over etter forgjengeren Bente Mikkelsen for fire år sia. Allerede da i 2015, skal divisjonsdirektøren på Tynset ha invitert den nye foretakslederen til Nord-Østerdalen. Det tok fire år, og nå var det på tide. Sjølve besøksrunden og det å presentere sjukehuset for gjester, er direktør Stein Tronsmoen og hans ansatte vant med. «Tynsetmodellen» har vært en suksess som har inspirert andre i strategiske prosesser i mange år.

Tidspunktet for besøket er viktig, for senere i denne måneden skal Helse Sør-Øst ta stilling til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Det innebærer en konkretisering av aktiviteter fram til oppstart av storsjukehusplanene. Lofthus uttalte på Tynset at hun tar med seg alt hun så og hørte, til ideer og bruk ved andre sjukehus som skal opprettholde akuttfunksjonen slik som Tynset.

Det bør hun all den tid vi vet at Tynset over år har drevet godt både økonomisk og faglig og scorer høyt på viktige parametere. Verdt å merke seg er det også at den administrerende direktøren har vært tydelig på at en framtidig sjukehusstruktur må ivareta befolkningen i hele det nye Innlandet.

– En framtidig struktur for Sykehuset Innlandet HF må ivareta gode spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i ulike deler av det nye Innlandet fylke, som vil bestå av tidligere Hedmark og Oppland, uttaler Lofthus.

- En viss balanse geografisk er viktig med tanke på reiseavstander for pasienter og pårørende, arbeidsplasser og rekruttering, samt infrastruktur og ivaretakelse av investeringer som er gjort, tilføyer hun.

Faren er at mens gresset gror, dør kua.

Det er uhyre viktig at sjukehusene sikres de nødvendige rammene til å holde trykket oppe fram til endelig beslutning og oppstart av Mjøssjukehus-planene. Samtlige av dagens sjukehus vil bli berørt og må endre seg. Og mens det diskuteres på Hedemarken, er det tvingende nødvendig at Tynset får investere i alt fra bygningsmasse og utstyr til utvikling av oppgaver og folk.


Kommentarer til denne saken