Seks har søkt jobb som byggeleder og fire vil jobbe som badevakt i Tynset kommune

Fem menn og en kvinne har søkt jobb som byggeleder/prosjektleder i Tynset kommune.