Seks jobbsøkere har blitt tilbudt helgestilling i Holtålen kommune og tre vil jobbe som sykepleier i hjemmetjenesten