Seks kvinner og fem menn har søkt på jobben som kommunalsjef for helse og omsorg i Røros