Seks personer siktet for grove tyverier i Østerdalen

Innlandet politidistrikt har siden 6. april etterforsket grove tyverier i Østerdalen. Seks personer er siktet i de ulike sakene, og to av disse var varetektsfengslet forrige uke.