Seks søker jobb i Kvitsanden barnehage og prosjektleder har sagt opp