Seks søkte jobb som helsefagarbeider, men bare én vil være kommunelege 2

Det meldte seg bare én søker til stillingen som kommunelege 2 i Folldal.