– Høringsfristen er satt til 1. mars, og forslaget er sendt til blant annet kommuner, organisasjoner, stat og fylker som er involvert i forvaltningen av verdensarven, forteller verdensarvkoordinator Torfinn Rohde.

Han opplyser at dette er et dokument som alle norske verdensarvsteder skal ha, og et dokument som Unesco etterspør.

–Den første planen ble laget til innskrivingen av Røros bergstad og circumferensen på verdensarvlista i 2010, opplyser han.

Styringsdokument

Forvaltningsplanen skal være et faglig styringsdokument for forvaltningen, og det skal gi uttrykk for hvordan verdensarvrådet vil ha gjennomført av tiltak i den neste fireårsperioden.

– Planen skal gi oversikt over alle som er involvert i forvaltningen, den skal vise hvilke tiltak som er gjort, den viser hvor det er mulig å hente finansiering og den sier noe om status for verdensarvverdiene. Det meste av verdiene er stabile, noe har hatt positiv utvikling, noe har negative fortegn. Mye av det negative handler om at kulturlandskapet gror igjen. Så sier planforslaget litt om hvilke tiltak som prioriteres framover. Her nevnes blant annet nytt bygg på Malmplassen i forbindelse med verdensarvsenteret, sier Rohde.

Planen sier også noe om hva som er gjennomført, og her nevner Rohde restaurering av kirka som et stort og godt eksempel.