Innendørs har de fleste lag holdt det gående sånn noenlunde ute fra gjeldende koronarestriksjoner der organiserte treninger bare har vært tillatt for de som er yngre enn 20 år. Her har ungdomsutvalgene i skytterlagene hatt store utfordringer.

Feltskyting

På feltskyting ble det ikke arrangert noe samlagsstevne i fjor vår, og det ser heller mørkt ut denne våren også. For skyttere under 20 år er det nå åpnet for feltskyting som samler deltakelse innen samme landsdel, det vil si nesten hele Innlandet fylke.

For seniorskyttere er det åpnet bare for stevner som samler deltakere fra samme kommune. Men dette har ikke utløst noe samlagsstevne for rekrutteringsskytterne. Lonås skytterlag som står som arrangør, håper å kunne kjøre et samlagsstevne alle klasser foran et eventuelt Landsskytterstevne på Elverum i august.

Lokalt

Her har Glåmos, Røros og Brekken & Aursund holdt det gående med til nå fem treningsrunder på sitt anlegg på Lergruvbakken på Glåmos. I tillegg har Brekken & Aursund arrangert Rørosmesterskapet på felt alle klasser.

I helga prøvde Vingelen seg med lagmesterskap felt alle klasser. Her forteller vel to seniorskyttere og to nybegynnere det meste om tilstanden. Men 17 jegere viste med all tydelighet hvor landet ligger for øyeblikket.

Tynset skytterlag forsøkte seg på treningsfelt for skyttere innen Tynset kommune. Her var det gledelig 14 skyttere på standplass fordelt på sju på henholdsvis finfelt og grovfelt. Det kom dessverre ingen fra andre skytterlag, og det var bare tre finfeltskyttere fra rekrutteringsklassene. Til gjengjeld var to av disse nybegynnere som har startet opp innendørs i vinter og som dermed skjøt på en feltfigur for første gang. I helga er det ny runde på samme opplegg på Tynset.

Baneskyting

Det er framsatt forslag til samlagsstyret om å arrangere en «Koronakarusell» innen Nord-Østerdal skyttersamlag så snart det gis tillatelse til det. Dette kommer opp på styremøtet i samlaget nå.

Men også her er det viktig at så snart skytterlagene har banene klare, setter i gang med organisert trening, gjerne som et tilbud innenfor rammen innen samme kommune.

Framover

På bakgrunn av at ensomhet er en økende utfordring blant barn og unge som en følge av koronapandemien, er det viktigere enn noen gang å holde hjulene i gang. Treninger innen de enkelte skytterlagene må nå flyttes ut til baneskyting med vekt på sosiale tiltak i tillegg.

Det frivillige Skyttervesen (DFS) oppfordrer alle å verne om de vi har i disse tider, spesielt våre ungdommer. De er tross alt DFS sin framtid.

Ubegripelig

Men i et område med så lite smitte som Nord-Østerdal kan det synes nesten ubegripelig at det ikke skal være tillatt å samle skyttere til organisert trening og konkurranser utover kommunegrensene. Spesielt når en sitter og ser bildene etter frislippet av alkoholservering på utesteder nå sist helg.

Gjeldende bestemmelser pr. 16. april

Disse viser med all tydelighet at her er det trange tider, men at det gjelder å utnytte alle de mulighetene som tross alt finnes.

Koronaregler fra DFS:

Det anbefales å avlyse alle arrangementer (kurs, samlinger og konkurranser) som samler deltakere fra flere kommuner.

Med unntak for: Barn og unge under 20 år kan delta på utendørs konkurranser som samler deltakere fra samme landsdelskrets.

Voksne kan drive organisert aktivitet (trening og konkurranser) med 10 deltakere fra samme kommune.

Voksne kan delta på utendørs konkurranser som samler maksimalt 200 deltakere fra samme kommune.