Seterdrømmen på Røros kan ende med å ikke bli virkelighet for et ungt par fra Oslo

Stikkilldalsvollen og Østhammerlia er blitt solgt til et ungt par fra Oslo som ønsker å bruke eiendommene som fritidseiendom. Landbruksavdelingen ønsker ikke å gi konsesjon. Onsdag skal politikerne i Røros behandle saken.