- I samarbeid med lokalkjente har vi nå funnet en løsning på utfordringen med kryssing av RV 3 i Lonåsen-området. Når snøen er borte vil vi dra på befaring og deretter foreta litt arbeid slik at aktuelle stier/kjerreveier fra RV 3 i retning Vingelen tilrettelegges for sykling. Vi har nå fått ja fra alle grunneiere og veilag langs trasèen, forteller Eirik N. Bækken på vegne av Fjellregionen Arrangement.

Han forteller videre at de er i dialog med Statens Vegvesen som har en ambisjon om å etablere en nasjonal sykkelrute i Nord-Østerdalen innen 2022.

- Gjennom et samarbeid med oss kan en slik nasjonal sykkelrute stå klar vesentlig tidligere. Vi mener at der Seterveien avviker fra den foreslåtte traséen til Nasjonal sykkelrute er Seterveien betydelig bedre. Nasjonal sykkelrute er blant annet foreslått å følge RV3 fra Tynset til Lonåsen. Vi har lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle en familievennlig og trygg trasé og håper Statens Vegvesen ser potensialet i prosjektet og nytter muligheten for å få et betydelig strekke ferdig lenge før egne planer. Vi samarbeider også nært med Rondanevegen slik at Seterveien Alvdal – Røros blir tilknyttet sykkeltrasèer i Rondane og Dovrefjell, forteller Bækken.

Fremdriftsplan skilting og merking Skiltplan for Alvdal – Savalen og Vingelen – Røros er utarbeidet og settes i bestilling i starten av mai. Leverandør av skilter er valgt. Så fort snøen og evt. tele er borte vil det startes med skilting av disse to delene. Dunder Adventures på Os har fått oppgaven med å gjennomføre merking og skilting.

Skiltplan for Savalen – Vingelen utarbeides så fort befaring er gjennomført. Målet er å ha hele trasèen skiltet og merket i juli 2018.

- Dette tror vi er meget realistisk, mener Bækken. Så snart skiltingen er gjennomført vil det bli gjort noen utbedringer på våte og utsatte steder for å sikre at stien er komfortabel og lett å sykle selv på våte somre. Kommunal støtte Tynset, Folldal, Tolga og Os kommuner har alle vedtatt å støtte arbeidet med merking og skilting med kr. 15.000,-. Alvdal kommune har foreløpig ikke gjort vedtak. Røros kommune valgte dessverre å si nei til å støtte prosjektet.

Det arbeides for tiden med hjemmesiden www.seterveien.no .Siden blir snart lansert, og vil inneholde informasjon om Seterveien og mulighetene som ligger langs veien innenfor både matservering, overnatting, aktiviteter og turforslag.