Silje Opdal Sundmoen i Os er sjøl elgjeger, men kan tenke seg å drive jakt på annet vilt også. Til vanlig er hun med på et elgjaktlag som jakter i Vangrøftdalen, og der som mange andre steder er det fortsatt et flertall av karer på laget.

- Det er ikke noe gæli i det, og jeg vil ikke slutte med jakta der for den betyr mye, men det hadde vært artig å fått med flere jenter til å jakte også, sier Silje Opdal Sundmoen.

Forleden kom hun over organisasjonen "Jegerjentene", som etablerer et nettverk for og med kvinnelige jegere over hele landet. De har fått medlemmer mange steder i hele Norge, men da Silje så på kartet deres var det ingen i Nord-Østerdalen eller Fjellregionen og det akter hun å gjøre noe med.

Jegerjentene-prosjektet startet med to jenter på Østlandet som ønsket seg noen jenter å jakte med i nærområdet. Den ene av dem la ut et innlegg på en facebookside for jenter som jakter, og dermed var det i gang.

- Målet er å skape et lite miljø hvor en sammen kan dyrke interessen for jakt og skape et hyggelig samhold. Rett og slett en liten «jaktgjeng», heter det nettsidene til organsisasjonen Jegerjentene.

Der går det også fram at det av alle som består jegerprøven er det 29 prosent kvinner, mens kun 9 prosent av de som løser jegeravgiftskort er kvinner.

- Kanskje er det samholdet jenter mellom som mangler? Dette var starten og nå er vi over 1000 jenter fordelt rundt om i Norge, forteller de, og i Nord-Østerdalen har de altså fått med seg Silje som tar utfordringen med å forsøke samle jenter om dette.

Sjøl tok hun Jegerprøven i 2015 etter å ha fulgt kurs på Røros.

- Det hadde vært fint om vi hadde fått til et miljø. Kanskje en kan starte med og møtes på en bane og teste litt hvordan det er å skyte, samles rundt et bål, det må jo være koronavennlig i disse tider, og kanskje det til og med kan bli et jentejaktlag. Jeg tenker det er enklest å starte med småviltjakt. Sjøl kunne jeg tenke meg å lære mer om revejakt! Jeg leser om andejakt og harejakt, og det er jo så mange muligheter. Men, aller først og fremst ønsker jeg å få til et miljø, møtes, prates og ta det derfra.

Nå trenger Silje hjelp til å spre budskapet slika at jenter, damer, kvinner, som har lyst til å bli med melder seg.

- Det kan være noen som ikke har jaktmuligheter i dag, men som har lyst til bli med. Vi har ulikt utgangspunkt, men mye felles likevel, sier hun.

Alle som har lyst til å høre mer om dette, er nysgjerrige på hva det er og om det kan være noe for seg, kan ta kontakt med Silje. Hun har som nevnt stilt seg til disposisjon for å sparke det i gang, og deretter blir det til sammen med andre interesserte.

- Foreløpig har jeg allerede rekruttert bestvenninna mi fra Os, og vi håper vi kan nå flere!
Interesserte kan ringe Silje mob. 920 25 263, eller send melding på SMS eller Messenger.

Silje er på Facebook. Det er også "Jegerjentene" og det vil bli opprettet ei ega nordøsterdalsgruppe.

- Er det grunneiere som har mulighet til å bidra med på å stille et jorde til disposisjon for øving eller jakt, så ta gjerne kontakt dere også, oppfordrer Silje Opdal Sundmoen.