Før helgen strammet regjeringen inn retningslinjene for å begrense covid 19-smitten. De skjerpede reglene gjelder også for kultur- og idrettsarrangement.

- Fra regjeringen heter det at grensen er inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Begrepet fastmonterte seter defineres som at kirkebenker og sammenkoblete stoler ikke er å betrakte som fastmonterte seter. For Røros sitt vedkommende berører dette både Storstuggu og Røros kirke.

- Vi har vært i kontakt med helsedirektoratet, og de bekrefter at det ikke er mulig å dispensere fra dette. Med disse retningslinjene kan ingen av disse lokalene ha flere enn 50 publikummere i sine saler eller kirkerom. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men forholder oss til de nasjonale bestemmelsene som til enhver tid gjelder.