Sjåføren hadde for mørke ruter og fikk tildelt mangel-lapp