Sju kvinner søker jobb i psykisk helsetjeneste

Sju kvinner har søkt jobb som medarbeider i psykisk helsetjeneste i Tynset kommune.