Sju millioner til avbøtende tiltak. Dette skal «kraftpengene» brukes til

Nå har politikerne i Tolga bestemt hva midlene til avbøtende tiltak etter kraftutbyggingen av Glåma skal brukes til.