Truer lokalsykehus

Sykehus:  Leder i Røros Ap, Jens Ivar Tronshart, var bekymret for lokalsykehusene under partiets landsmøte i helga. – Den største trusselen er høyreregjeringas planer om å etablere private klinikker finansiert med offentlige midler, sa han.

Sykehus: Leder i Røros Ap, Jens Ivar Tronshart, var bekymret for lokalsykehusene under partiets landsmøte i helga. – Den største trusselen er høyreregjeringas planer om å etablere private klinikker finansiert med offentlige midler, sa han.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Privatisering av helsevesenet truer lokalsykehuset og tryggheten for lokalbefolkningen.

DEL


Det sa lederen i Røros Ap, Jens Ivar Tronshart da han talte til partiets landsmøte.
Han trakk Røros sykehus fram som eksempel på hvordan man har klart å lykkes med omstilling.
– Men framtida er truet. Den største trusselen er høyreregjeringens planer om å etablere private klinikker finansiert med offentlige midler, primært i de største byene. Dette legger beslag på fagfolk og river bort grunnlaget for elektiv behandling i lokalsykehuset. I dag er nettopp denne behandlinga ei forutsetning for all annen virksomhet ved sykehuset, sa han.

Abonennter med aiD. Dele med familien.

Samarbeid

Nøkkelen til suksessen er i følge Tronshart samarbeidet med St.Olavs Hospital.
– Modersykehuset bemanner lokalsykehuset med høykvalifiserte fagfolk. Uten dette samarbeidet hadde det ikke vært mulig å få til et så godt tilbud til lokalbefolkningen, sa han.
Røros sykehus er en avdeling under St. Olavs Hospital, og har tre pillarer å stå på.
Den ene er intermediæravdelingen som drives i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det andre er utredning og kontroll slik at pasienter slipper å reise til Trondheim.
Den tredje er elektiv dagkirurgi som utføres av spesialister fra modersykehuset.
– Det lokale helsetilbudet avlaster St. Olavs Hospital samtidig som det imøtekommer kravene i samhandlingsreformen, pekte Tronshart på.

Sykehuskamp

Mange er bekymret for lokalsykehusene, og det er stadige kamper for å beholde tilbudet. Tronshart sa i landsmøtetalen at det er en reell bekymring.
– Arbeiderpartiet ønsker å beholde lokalsykehusene, men de må være innstilt på omstilling. En undersøkelse fra Høgskolen i Hedmark i fjor viste at halvparten av sykehusene står i fare for å bli nedlagt. Det har ikke blitt mindre sannsynlig etter at politikerne ble fjernet fra styrene i helseforetakene i fjor, sa Tronshart.
Landsmøtet fattet et vedtak der det understrekes at lokalsykehusene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten.
– Sykehustjenestene skal tilbys så nær bosted som mulig, og de mest spesialiserte tilbudene skal samles regionalt eller nasjonalt for å sikre høy kvalitet på behandlingen. Lokalsykehus skal ha akuttfunksjoner, med rom for lokale tilpasninger der dette er naturlig, heter det i vedtaket fra landsmøtet.


Artikkeltags