Ordførerne ber departementet om penger og lovendring etter resultatløse forsøk på å felle ulv og bjørn

ENGASJERER SEG: Tynset-ordfører Merete Myhre Moen og varaordfører Leiv Vingelen i Tolga kastet seg på allerede i juli og snakket om virkemidler i ulvefelling. Fellingsforsøk pågår fortsatt, både på ulv og bjørn; så langt resultatløst.

ENGASJERER SEG: Tynset-ordfører Merete Myhre Moen og varaordfører Leiv Vingelen i Tolga kastet seg på allerede i juli og snakket om virkemidler i ulvefelling. Fellingsforsøk pågår fortsatt, både på ulv og bjørn; så langt resultatløst. Foto:

– Våre fellingslag føler seg maktesløse, skriver Tynset-ordfører Merete Myhre Moen på vegne av seks kommuner.

DEL

– Vi står nå midt i en svært krevende beitesesong, og ser absolutt konsekvensene av at ulvejakta ble stoppet i vinter. Det er ulv i store deler av landet, også i områder som er prioriterte beiteområder, der det definitivt ikke skal være ulv, skriver Merete Myhre Moen (Sp) i brevet til Klima- og miljødepartementet.

Brevet er sendt på vegne av ordførerne i Tynset, Tolga, Rendalen, Os, Alvdal, Folldal og Engerdal.

Moen minner om de store tapene i Rendalen i fjor, og likedan på Hadeland og Toten.

– Det er positivt at departementet og Fylkesmannen med flere nå lytter til problemene og er i dialog med beitelagene i Toten-området. Bare så synd at regjeringen ventet så lenge, slik at skadeomfanget blir så fatalt før noe blir gjort, skriver hun.

Ordførerne mener rovviltforvaltningen bør jobbe mer forebyggende, med det de kaller aktiv forvaltning av rovdyrene – slik som felling av ulv hovedsakelig vinterstid.

Støtter rovviltnemndene

– Vi støtter rovviltnemndenes forslag til kvoter, står det i brevet til departementet. Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt lisensfelling av tre flokker og dessuten 16 ulver utenfor ulvesonen i forbindelse med kommende sesongs lisensjakt.

13 klager på ulvefelling

Naturvernforbundet refser rovviltforvaltningen

Småbrukarlaget i Hedmark synes det lukter omkamp om ulvesonen 

Det er departementet som til slutt vil få årets lisensfellingskvoter på ulv på sitt bord, etter at klagebehandlingen er ferdig hos Fylkesmannen i slutten av august.

Det samme skjedde i fjor, da ministeren dro på bremsen.

Lisensfelling og skadefelling

Skadefelling kan iverksettes når rovvilt gjør skade på beitedyr. Kommunens ansvar er å ha fellingslag på plass i forkant av hver beitesesong. Staten betaler godtgjørelse til mannskapene. Fylkesmannen gir fellingstillatelsen.

Lisensfelling er av Stortinget utpekt som hovedvirkemiddel for bestandsregulering av rovvilt. Lisensjegere må være over 18 år og registrere seg. Når bestandsmål er oppfylt, er det regionale rovviltnemnder som setter kvotene. Er ikke bestandsmålet oppfylt, er det Miljødirektoratet som bestemmer om det blir jakt, og hvor mange dyr som kan felles.

– Blir ikke hørt eller trodd

Tynset-ordføreren poengterer at de ønsker å synliggjøre et problem, og at de opplever å ikke bli hørt eller trodd. Nå ber de igjen om virkemidler som droner, helikopter, trening av mannskap og hunder, og at det tenkes nytt og i samarbeid mellom fellingslag, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen.

Nå ber kommunen om helikopter for å finne ulvene i beiteområdet

– Mann, gevær og myggmiddel holder ikke når vi skal felle rovdyr 

– I Fjellregionen la flere av fellingslagene i vinter ned sin virksomhet da ulvejakta ble stoppet av regjeringen. Dette fordi de mente de sto overfor en helt håpløs situasjon, skriver Moen videre, og legger til at felling på barmark er krevende, og at det ligger rundt 3000 timers arbeid bak hver felling. Lagene tok opp igjen jobben sin, og samarbeider nå på tvers av kommunegrensene i et prosjekt.

Utålmodige ordførere

Ordførerne sier de er ekstremt utålmodige nå, og de ber om at staten bevilger penger til samarbeidsprosjektet omgående, at de lokale fellingslagene blir lyttet til og får den assistanse av Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn som til enhver tid er hensiktsmessig, og at det arbeides for en lovendring der fellingslagene blir underlagt et annet lovverk enn det som regulerer jakt og fangst.

– De skal utføre felling av skadegjørende rovvilt på vegne av staten, de er ikke på jakt, skriver Tynset-ordføreren.

På fellingsjobb natt etter natt

Ordførerne sier de opplever at fellingslagene har strukket seg langt for å hjelpe beitenæringa og kommunen, at fellingsarbeidet pågår mye på nattetid, og at de fleste har jobb på dagtid og problemer med å være ute i felten natt etter natt.

Gjennom det nye prosjektet er det meningen å sikre vaktordning, utstyr, trening og generell profesjonalisering av lagene. Det er søkt om penger til prosjektet. Kommunene har bidratt, og staten er søkt om penger via Fylkesmannen.

Ordførerne forteller at flere av dagens fellingslag har signalisert at de ikke ønsker å fortsette arbeidet etter denne sesongen hvis de ikke i større grad opplever å bli tatt på alvor.

– De mener da at staten og Statens naturoppsyn bør ta over ansvaret for all skadefelling, kommenterer Moen i brevet.

Hun legger til at det nå er en krevende situasjon med fellingsforsøk både på ulv og bjørn samtidig i Nord-Østerdalen.

Fikk du med deg denne? Dalsbygding på jobb i Trysil filmet ulv fra hjullasteren sin: Filmet ulv i over to minutter fra hjullaster

Bjørn også i Alvdal

Fylkesmannen utvidet denne uka fellingsområdet og fellingstida for bjørn, etter at det ble funnet ei bjørnedrept søye i området til Tron-Kvebergkjølen sankelag i Alvdal. Dette området ligger også i grønn sone, som er prioritert for beitedyr.

Områdene øst for Glåma i Alvdal er dermed innlemmet i fellingsområdet, og fellingstillatelsen er utvidet til 10. august, går det fram av fellingsvedtaket fra Fylkesmannen i Hedmark. 

Fellingslagene får støtte fra kolleger 

Artikkeltags