– Mann, gevær og myggmiddel holder ikke når vi skal felle rovdyr

MØTTES: Stortingskandidat Per Martin Sandtrøen (i i midten) møtte Tolgas varaordfører Leif Vingelen (til høyre) og kommunal fellingleder Jo Esten Trøan fredag.

MØTTES: Stortingskandidat Per Martin Sandtrøen (i i midten) møtte Tolgas varaordfører Leif Vingelen (til høyre) og kommunal fellingleder Jo Esten Trøan fredag. Foto:

Får gehør hos Sp for å løsrive skadefelling fra jaktlovgivningen.

DEL

– Mann, gevær og myggmiddel holder ikke når vi skal felle rovdyr, sier fellingslederen som synes det hadde vært mer hensiktsmessig at annet lovverk enn jaktlovgivningen skal regulere skadefelling.

Ingen av skadefellingstillatelsene som så langt er gitt av Fylkesmannen i Hedmark denne beitesesongen har ført til felling av rovdyr.

Akkurat nå pågår fellingsforsøk både på ulv og bjørn i Nord-Østerdalen.

Da leder for det kommunale fellingslaget i Tynset og Tolga, Jo Esten Trøan, skulle møte varaordfører Leif Vingelen i Tolga og stortingskandidat Per Martin Sandtrøen (begge Sp) fredag, var det akkurat klart at fellingstillatelsen på ulv er utvidet til å gjelde to dyr.

Utvider fellingstillatelsen fra én til to ulver i Nord-Østerdalen 

– Nå er den interkommunale organiseringa vår viktig, kommenterer Trøan. Fire mann fra Rendalen, sju fra Tynset og Tolga og fire fra Alvdal er ført opp på mannskapslista.

– De folka som drar, må ha ei solid verktøykasse, sier han, og forklarer at når fellingsforsøk har lyktes, har det gjerne vært flaks med i bildet. Han sier jobben er krevende.

– Skadefelling, ikke jakt

Varaordfører Leif Vingelen poengterer at de kommunale mannskapene er ute på skadefelling, ikke på jakt.

– Når det er skadefelling, må virkemidlene være deretter. I dag er fellingsforsøkene regulert av jaktlovgivningen. Det begrenser mulighetene til å være så effektive som mulig, sier Vingelen.

Han plukker gjerne opp Trøans forslag om at fellingsmannskap utstyres med «blå vest». Fellingslederen mener en uniformering av mannskapene vil skille arbeidet de gjør fra den vanlige jakta.

– Vi er ikke jegere når vi er ute på fellingsoppdrag. Å blande denne jobben sammen med jakt, det skaper trøbbel i opinionen for jakt og jegere, beskriver Trøan, og legger til at sauebønder og bygdefolk ellers dras med i samme dragsug.

Har programfestet effektiv felling

Per Martin Sandtrøen, stortingskandidat for Hedmark Sp, sier at de har for lengst har partivedtak på mer effektiv felling, og at det innebærer virkemidler som drone, helikopter, snøscooter og løs på drevet halsende hund.

Det siste har regjeringen åpnet for gjennom sin tiltakspakke for raskere og enklere felling av ulv utenfor ulvesonen. Heretter kan Fylkesmannen gi hundetillatelse.

En slik hund er med på mannskapslista i Nord-Østerdalen akkurat nå. De hadde hun klar sist, også, men da var ikke tillatelsen fra Miljødirektoratet klar mens sporene var ferske.Om fellingsfolkene får helt ferske ulvespor å slippe den på, er det meningen at plotthunden kobles fri for å drive ulven foran seg. Trøan mener slikt hundearbeid øker sjansene for å få til ulvefelling.

– Hva mer skal til?

– Vi kunne gjerne hatt tilgang på luftfartøy; helikopter til å felle fra, eller til å frakte mannskap ut med.

Spiller ballen til stortingspolitikerne

– Jeg opplever at lagene trenger virkemidler, og nå spiller vi ballen til dem som kan påvirke for å endre lovene, sier Vingelen med adresse til partifelle Sandtrøen.

Vingelen er ikke overrasket over det som nå skjer i Rendalen, med ulv som kommer fra Tolga og fra Engerdal, og møtes.

– Når flere opererer sammen, får vi et klarere svar på det vi har sagt lenge; dette går ikke! Her har vi to ulver utenfor ulvesonen, og i beiteprioriterte områder. Ulven renner dit sauen er – og slik skal vi ikke ha det, mener han.

Løs på drevet halsende hund mener han også burde vært mulig å bruke til skadefelling på flere arter enn ulv. 

– Har Fylkesmannen bestemt at et dyr skal drepes, da er meningen at det skal felles. Mister du sporet på jakt, tar du deg en kaffekopp og venter til neste dag. Dette er noe annet, utdyper han.

SNO har dokumentert et nytt ulvekull

Filmet ulv i over to minutter fra hjullaster 

Forsøker stadig å felle ulv og bjørn i Nord-Østerdalen 

Artikkeltags