Skal kommunen kjøpe denne eiendommen på Tynset for 2,25 millioner kroner?

Rådmannen innstiller på at Tynset kommune kjøper en sentrumsnær eiendom for 2.250.000 kroner. Den vil komme godt med når kommunen skal omstrukturere helse- og omsorgstjenesten, mener administrasjonen. Nærmeste nabo er nemlig Tjønnmosenteret.