Skal legge fram en bompengepakke på 1,2 milliarder kroner for fv. 30

Det er besluttet å utarbeide grunnlag for bompengesøknad på strekningen fv. 30 Støren – Røros, innenfor en bompengepakke på 1,2 milliarder kroner.