17 personer betalte mer enn 1 million kroner i skatt i Fjellregionen