20 personer har tilsammen over 1,3 milliarder i formue

Av

Men kvinnene er i mindretall på formuetoppen.