Det har vært god gli på salget av boka «Alvdal. Historien om skiløperbygda», som var i butikken 18. november 2014, og de 50 000 kronene bokkomiteen med Avle Chr. Bjørn i spissen fikk fra Alvdal ILs minnefond for å realisere prosjektet er blitt til 149 000 kroner. 140 000 av de overrakte bokkomiteen til Alvdal IL på fredag.

– Det ble produsert 2000 bøker. Noen mente det var for mange mens andre mente det var for få, sa Bjørn.

– Slik det ser ut nå så er det igjen cirka 80 bøker som ikke er solgt, de kan Alvdal IL få, fortalte Irene Tronslien i Alvdal Bok- og Papirhandel som har stått for distribusjonen av boka.

Pengene går nå inn i minnefondet igjen.

– Vi sier tusen takk og ser fram til å bruke disse pengene til nye og viktige prosjekter, sa leder for Alvdal IL Øyvind Streitlien.

– Hva betyr en slik bok, hvor man har fått samlet en så stor del av historien til bygda, for idrettslaget Alvdal og Alvdal i sin helhet?

– Jeg tror det er veldig viktig og også inspirerende med en slik bok som viser hva idretten betydde for bygda, og det samholdet og gode miljøet det skapte i Alvdal, mente Streitlien og Sigurd Thoresen, en av medlemmene i bokkomiteen fulgte opp.

– Man må huske at det i sin tid ble satt opp ekstra tog fra Alvdal til Berserennet. Det viser hvor sterkt skisporten sto tidligere og hvor mange som faktisk var knyttet til den.

Man skulle tro at en bok om skihistorien til Alvdal ville fenge på Alvdal og lite andre steder, men slik er det ikke.

– Jeg har sendt bøker utover hele landet, og jeg har også spurt om det er slik at de som har bestilt har et familiært eller et annet forhold til Alvdal, men det er det langt ifra alles om har. Så skisporten står åpenbart sterkt i Norge. Så det eneste jeg kanskje har å innvende nå i etterkant er at boka kanskje kunne koste litt mer, smilte Tronslien.

«Alvdal. Historien om skiløperbygda» er skrevet av Thor Gotaas. I bokkomiteen for boka satt forfatteren, Bjørn, Thoresen, Per Nymoen, Ivar Ragne Jensen, Stian Hokstad og Anne Berit Gjermundshaug mens de hadde hjelp av en ressursgruppe bestående av Kjartan og Hallstein Strypet, Per Bjørn, Anders Flaten og Hans Sollid.