Felles plan for ski- og skuterløyper

Holtålen snøscooterklubb og Holtålen Turforening ønsker en felles plan for ski- og snøskuterløyper i kommunen.