Formannskapet i Os har vedtatt å innvilge sponsorstøtte til skiskytter Magnus Horten for en periode på ett år. Innstillingen fra administrasjonen lød på avslag. AP ønsket i utgangspunktet at støtten skulle gis for to år, men trakk sitt forslag til fordel for et omforent endringsforslag om å gi Horten støtte i ett år. Formannskapet gir administrasjonen i oppgave i forbindelse med budsjettbehandlingen 2021, å se på omfanget av sponsoravtaler og hvordan man skal sikre at kommunen får utnyttet avtalene på en god måte.

Skiskytter Magnus søker kommunen om støtte, men får trolig avslag