Skiskytter Magnus Horten søker Os kommune om toårig sponsoravtale. Horten er 22 år og går for Os IL / Team Hugaas. Han bor på Lillehammer og studerer organisasjon og ledelses samtidig som han satser på skiskyting. Han er nå seniorløper.

Horten oppfyller kriteriene for sponsing. Han har tidligere slitt med sykdom og skader, men har ikke gitt opp, og vært frisk siste sesong. Han har gode plasseringer i NM og NC siste to år, og sesongen 2019/20 vant hans lag NM-stafetten i Folldal. Magnus er svært motivert, satser og har ifølge trener Malvin Hjelmevoll gode muligheter.

Kommunen har per i dag avtale med fem unge utøvere, i tillegg til avtaler med Femundløpet og Kølbrennardagan. Administrasjonen mener det bør jobbes med kontakt og profilering av kommunen gjennom de avtalene vi har, framfor å inngå flere nye avtaler. Administrasjonen innstiller derfor på at søknaden fra Horten avslås. Formannskapet behandler saken torsdag 10. september.