Skisse til løsning for Tronfjellveien er sendt ut til partene

Etter to møter i jordskifteretten foreligger det en skisse som sier at Alvdal kommune har rett til å disponere grunn i Tronfjellveien, til å gi vegrett til andre, og til å sette bort vedlikehold og drift.