Skjenkekontroll avdekket drikking av medbrakt alkohol på overnattingssted og mulig brudd på korona-regler